สัมมนา "เขียนให้ดัง แบบมืออาชีพ"

อังคาร ๓๐ กันยายน ๒๐๑๔ ๑๕:๕๕
ทางสำนักพิมพ์ D-double-d โดย คุณสิรวิชญ์ เหลืองสดใส ผู้อำนวยการและบรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์ เห็นว่าควรมีโครงการสนับสนุนบุคคลรุ่นใหม่ให้มีแนวทางสร้างสรรค์งานเขียน เพื่อประโยชน์แก่บุคคลและสังคมสืบไป โดยการจัดฝึกอบรมแบ่งปันประสบการณ์การเขียน และเปิดเผยเทคนิคพิเศษจากนักเขียนนวนิยายที่มีผลงานได้รับการยกย่องและยอมรับทั่วไป คือ รศ.ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล (“ชัยคุปต์”) และ อ.ประภัสสร เสวิกุล ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Convention Center) ในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2557 ช่วงเวลา 8.30 น.- 16.30 ค่าลงทะเบียน.ในการฝึกอบรม ท่านละ 6,900 บาท เมื่อสมัครและชำระเงินภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 เหลือเพียงท่านละ 4,900 บาท โอนเงินค่าลงทะเบียนได้ที่ เลขที่บัญชี 0454257788 น.ส. ศิริภา ฐิติพงศ์ประภัทร ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาด พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินและใบตอบรับเพื่อเข้าฝึกอบรมได้ที่ [email protected]

งานเขียนเป็นสื่อบันเทิงอย่างหนึ่งในสังคมที่ได้รับความนิยมแพร่หลายทั่วโลก ทั้งในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ต่างๆ ขณะเดียวกันก็เป็นสื่อความคิดที่มีผลต่อคนในสังคมงานเขียนจึงเป็นสื่อที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

การสร้างสรรค์งานเขียนเป็นไปได้หลากหลายขึ้นกับประสบการณ์และความสามารถในการสื่อสารของแต่ละบุคคล ดังนั้นการกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคคลได้แสดงความคิดผ่านการเขียนจึงเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อสังคมและตัวบุคคล เพราะหากได้รับความสนใจในวงกว้างบุคคลก็จะได้รับการตอบแทนจากสังคมทั้งเกียรติยศและเงินทอง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

086-9926899,085-0871515 [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด