ภาพข่าว: พิธีลงนาม ซีพีเอ็น จับมือ รฟม.ทำ Sky Walk เชื่อมต่อMRT สถานีตลาดบางใหญ่กับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสท์เกต ยกระดับแยกบางใหญ่เป็น Transportation Hub

พฤหัส ๒๕ กันยายน ๒๐๑๔ ๑๓:๕๖
วัลยา จิราธิวัฒน์ และ ยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล ลงนามร่วมมือจัดทำสะพานเชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้า (MRT) สถานีตลาดบางใหญ่ เข้าสู่โครงการศูนย์การค้า เซ็นทรัล เวสท์เกต เพื่อพัฒนา และยกระดับแยกบางใหญ่ ให้เป็น ศูนย์กลางการขนส่งมวลชนหลักของกรุงเทพฯฝั่งตะวันตก หรือ Transportation Hubโดยมี นฤต รัตนพิเชฏฐชัย กันตภณ ผาณิตรัตน์ วรานนท์ ดิลกคุณานันท์ ดร.สมประสงค์ สัตยมัลลี รุจิเรศ นีรปัทมะ ร่วมพิธี ณ ชั้น 32 ดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด