ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังหารือความร่วมมือกับ รมช.กระทรวงการเงิน สปป.ลาว.

พุธ ๒๔ กันยายน ๒๐๑๔ ๑๔:๓๑
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Bounchom Oubonpraseuthรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการเงิน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและได้หารือความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้านเงินกู้และความช่วยเหลือทางการเงิน ณ กระทรวงการเงินนครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 22กันยายน 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด