ภาพข่าว: บล.ไอร่าเยี่ยมชมตลาดหุ้นเกาหลี

พุธ ๑๗ กันยายน ๒๐๑๔ ๑๖:๕๖
ตลาดหลักทรัพย์เกาหลี Korea Stock Exchange (KRX) ให้การต้อนรับผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณนลินี งามเศรษฐมาศ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) คุณไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 จากขวา) คุณนคร คลศรีชัย ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด (ขวาสุด) พร้อมด้วย Mr. Young-Sun Kim, Senior Managing Director of Eugene Investment & Securities Co.,Ltd (ซ้ายสุด) เข้าเยี่ยมชมเพื่อปรึกษาเรื่องการลงทุนของประเทศเกาหลี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด