ภาพข่าว: กรมทางหลวง และวสท.ร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือด้านวิศวกรรมงานทาง

จันทร์ ๑๕ กันยายน ๒๐๑๔ ๑๕:๐๒
นายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ อธิบดีกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม และศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือด้านวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนและร่วมพัฒนาความก้าวหน้าของวิชาการวิศวกรรมงานทาง การออกแบบ การก่อสร้างถนนซึ่งมีบทบทบาทสำคัญในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งบนทางหลวงของไทยให้ก้าวไกลด้วยมาตรฐาน ประสิทธิภาพและความปลอดภัย ตลอดจนการเชื่อมโยงกับโครงข่ายทางหลวงของประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคเอเซีย เพื่อพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่กำลังก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด