ภาพข่าว: ร่วมแสดงความยินดี 45 ปี กฟผ.

จันทร์ ๐๑ กันยายน ๒๐๑๔ ๑๖:๕๐
นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย นายสุชาลี สุมามาลย์ และ นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กฟผ. ครบรอบ 45 ปี และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการแว่นแก้ว เพื่อดำเนินการออกหน่วยตรวจวัดสายตาให้แก่ประชาชนและผู้ยากไร้โดยไม่คิดมูลค่า โดยมี นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้รับมอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด