การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27

ศุกร์ ๒๒ สิงหาคม ๒๐๑๔ ๑๓:๒๐
นายสาธิต รังคสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางไปตรวจราชการและประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายแผนงานและโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2557ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด