การประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2557

พฤหัส ๒๑ สิงหาคม ๒๐๑๔ ๑๓:๕๒
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2557ณ ห้องวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด