การตรวจราชการของผู้ตรวจราชกากระทรวงการคลัง จ.บึงกาฬ , จ.หนองคาย

จันทร์ ๑๘ สิงหาคม ๒๐๑๔ ๑๐:๒๘
นายกฤษฎา อุทยานิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาคท้องที่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคาย ในระหว่างวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2557โดยทั้งจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายได้มีการเตรียมแผนก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด