ภาพข่าว: WHA พบนักลงทุนในงาน Opportunity Day

อาทิตย์ ๑๗ สิงหาคม ๒๐๑๔ ๑๕:๕๕
นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลาง) นางจรีพร อนันตประยูร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ (ซ้าย) และนายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (ขวา) บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA ร่วมให้ข้อมูลนักลงทุนในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยตั้งเป้ารายได้ในปีนี้ อยู่ที่ระดับไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท จากการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ประมาณไตรมาส 4 ปีนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด