ภาพข่าว: มูลนิธิเอสซีจี มอบเงิน 2.5 ล้านบาท ร่วมสร้างอาคารนวมินทรบพิตร โรงพยาบาลศิริราช

พุธ ๐๖ สิงหาคม ๒๐๑๔ ๑๖:๑๙
นายกานต์ ตระกูลฮุน (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการมูลนิธิเอสซีจี พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิเอสซีจี มอบเงิน 2,500,000 บาท ให้แก่ ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร (ที่ 3 จากซ้าย) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในมงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ โดยอาคารดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์รวมการแพทย์ที่พร้อมสมบูรณ์ ตั้งแต่การศึกษาการวิจัย การรักษาพยาบาล ตลอดจนให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและเพียงพอ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนยกระดับสังคมไทยสู่สังคมสุขภาพอย่างยั่งยืน

บุคคลในภาพจากซ้าย: รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.นพ.ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นายกานต์ ตระกูลฮุน ประธานกรรมการมูลนิธิเอสซีจี นายขจรเดช แสงสุพรรณ กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี นายกิติ มาดิลกโกวิท กรรมการมูลนิธิเอสซีจี นายอนุวัฒน์ จงยินดี กรรมการมูลนิธิเอสซีจี และนางสาวสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด