ภาพข่าว: โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Happy Workplace 2014

พฤหัส ๓๑ กรกฎาคม ๒๐๑๔ ๑๕:๓๕
เมื่อเร็วๆ นี้ จิดานันท์ ศรีพชรภาส ผู้จัดการฝ่ายบุคคล โรงแรมดุสิตธานี พัทยา เป็นตัวแทนโรงแรมเข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Happy Workplace 2014 ในงาน “Happy Workplace Forum คนสำราญงานสำเร็จ” จากนายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กรค์ จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ซึ่งโรงแรมดุสิตธานี พัทยาเป็นหนึ่งใน 19 องค์กรทั่วประเทศและเป็นเพียงโรงแรมเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนี้ สำหรับความมุ่งมั่นและตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างองค์กรแห่งความสุขซึ่งรวมถึงสถานที่ทำงาน การมีสุขจิตใจที่ดีของพนักงาน อีกทั้งสภาพแวดล้อมแวดล้อมที่ดีซึ่งจะส่งผลดีต่อพนักงานขณะปฏิบัติงาน โดยพิธีมอบรางวัลนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมแปซิฟิค แกรนด์ บอลรูม โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ภายใต้ความร่วมมือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด