ภาพข่าว: "สถาบันคุ้มครองเงินฝาก” เดินสายสร้างความรู้ จ.อุบลราชธานี

พฤหัส ๓๑ กรกฎาคม ๒๐๑๔ ๑๔:๑๔
นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ( คนที่ 2 จากขวา ) จัดบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการกำกับดูแลสถาบันการเงินให้กับผู้ฝากเงิน” ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่าง สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และเครดิตบูโร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด