ภาพข่าว: เมืองไทยประกันภัยมอบกรมธรรม์ KPN PROPERTY FUND ให้แก่เคพีเอ็น

จันทร์ ๒๘ กรกฎาคม ๒๐๑๔ ๑๑:๓๖
คุณนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบกรมธรรม์ KPN PROPERTY FUND ประกันภัยความเสี่ยงภัย ทุนประกันภัยรวมทั้งสิ้น 1,794,000,000 บาท ให้แก่ คุณกฤษณ์ ณรงค์เดช ประธานกลุ่มเคพีเอ็น โดยมีคุณชูพรรณ โกวานิชย์, คุณณัฐวุฒิ เภาโบรมย์, คุณระวี ธาตุนิยม, คุณวิมล ลิ้มสุวรรณศิลป์ และคุณเพียงใจ เปศะนันทน์ เข้าร่วมพิธีด้วย ณ อาคารเคพีเอ็น พระรามเก้า เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด