ภาพข่าว: TCDC จัดงานชุมนุมทางความคิด ครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด “IF...ถ้าอนาคตกำหนดได้”

พุธ ๒๓ กรกฎาคม ๒๐๑๔ ๑๑:๕๖
จากซ้ายไปขวา: นายกิตติรัตน์ ปิติพานิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ TCDC นางสาวภัทราพร แย้มละออ กรรมการผู้จัดการ ด้านการเผยแพร่ความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัดนายกระทิง พูนผล ผู้บุกเบิกธุรกิจ และก่อตั้ง “Disrupt University” โรงเรียนบ่มเพาะผู้ประกอบการTech Startup ในไทย นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC นางสุทธิรัตน์ ภาณววัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มงานสื่อสารองค์กร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และนายพิชิต วิรังคบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC

TCDC จัดงานชุมนุมทางความคิด ครั้งที่ 8 “Creativities Unfold 2014” หรือ CU2014 ภายใต้แนวคิด

“IF…ถ้าอนาคตกำหนดได้” เสริมความแข็งแกร่งองค์กรธุรกิจไทย เปิดมิติใหม่ชี้โอกาสทางธุรกิจที่กำลังจะมาถึง โดยใช้องค์ความรู้ด้านการออกแบบกำหนดทิศทางของอนาคตที่ดีกว่าในกิจกรรม International Workshop วันที่ 28 -29 สิงหาคม และกิจกรรม International Symposium วันที่ 30 – 31 สิงหาคม นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเวิร์คช็อป Creative Business Lab ซึ่งมีสยามพิวรรธน์เป็นผู้สนับสนุนหลัก รู้จริง ทำจริงกับ14 ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจสร้างสรรค์ของไทย อบรมฟรี!เข้มข้นทุกหลักสูตร ตลอดเดือนสิงหาคมนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด