ภาพข่าว: ซิตี้แบงก์ มอบเงินสมทบทุนแก่ 3 มูลนิธิ ภายใต้แคมเปญการกุศล “แบ่งปันความสุขได้ทุกวัน”

อังคาร ๒๒ กรกฎาคม ๒๐๑๔ ๑๐:๐๘
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ ประเทศไทยนำโดย มร.นาราซิมฮาน ราจาเช็คคาราน (ขวาสุด) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคลธนกิจ, นที ศรีรัศมี (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจบัตรเครดิต และอัมพร โชติรัชสกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่ายปฏิบัติการและเทคโนโลยี มอบเงินสมทบทุน จากมูลค่าคะแนนสะสมของการใช้จ่ายจากสมาชิกบัตรฯ รวมมูลค่า 803,490 บาท ภายใต้โครงการการกุศล “แบ่งปันความสุขได้ทุกวัน” โดยมี ศ.นพ.วรชัย ศิริกุลชยานนท์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิรามาธิบดีฯ, พัชนี เธียรธวัช (ที่ 3 จากขวา) เหรัญญิก สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และ ดร.กรรณชฎา พิริยะรังสรรค์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ รับมอบเงินบริจาค ณ ธนาคารซิตี้แบงก์ เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด