ภาพข่าว: ปาฐกถาพิเศษ “AEC--ไทยพร้อมแค่ไหน?”

พฤหัส ๑๐ กรกฎาคม ๒๐๑๔ ๑๑:๔๓
พล.ต.อ. โกวิท ภักดีภูมิ นายกสมาคมสมาคมเพื่อนแคลิฟอร์เนีย, ดร.สมิทธ ธรรมสโรช, อมร เตชะหรูวิจิตร และคณะกรรมการบริหาร ร่วมกันกล่าวขอบคุณ ดร.เกริกไกร จีระแพทย์ ที่ให้เกียรติมาเป็นองค์ปาฐก ในการแสดงปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “AEC--ไทยพร้อมแค่ไหน?” ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ (เมื่อเร็วๆนี้)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด