ภาพข่าว: กลต. เยี่ยมฟอร์ท สมาร์ทฯ

จันทร์ ๐๗ กรกฎาคม ๒๐๑๔ ๑๑:๔๖
นายพิชิต นิ่มกุล ประธานกรรมการ นายดำรงค์ แก้วประสิทธิ์ กรรมการ นายพงษ์ชัย อมตานนท์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร และนายสมชัย สูงสว่าง กรรมการผู้จัดการ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส (FSMART) พร้อมด้วยนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร บริษัท แอสเซทโปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อปรึกษาถึงแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด