ภาพข่าว: WHA ซื้ออาคาร Equinox The Office Place

พุธ ๐๒ กรกฎาคม ๒๐๑๔ ๑๑:๑๙
นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลาง) นางจรีพร อนันตประยูร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ (กลางขวา) และ นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (คนที่2 จากขวา) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมแถลงการณ์เข้าซื้ออาคารสำนักงาน Equinox The Office Place จากกลุ่มเมเจอร์ ดีเวลลอปเมนท์ มูลค่า 2,050 ล้านบาท เพื่อต่อยอดการขยายธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงาน ปัจจุบันที่มีอัตราความต้องการเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯมีอัตราการเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด