ภาพข่าว: ค่ายเรียนรู้สนุก สุขอย่างพอเพียง มูลนิธิสายธาร เครือเบทาโกร

อังคาร ๑๗ มิถุนายน ๒๐๑๔ ๑๑:๐๑
มูลนิธิสายธาร ในความอุปถัมภ์ของเครือเบทาโกร จัด กิจกรรมค่ายเรียนรู้สนุก สุขอย่างพอเพียง ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์การเรียนรู้วิถีพอเพียง เครือเบทาโกรร่วมแบ่งปัน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อให้ความรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ซึ่งประกอบด้วย 9 ฐานการเรียนรู้ที่สนุกและเข้าใจง่าย ได้แก่ ฐาน นาข้าว ฐานแปลงผัก ฐานปุ๋ยหมัก ฐานไก่ไข่ ฐานหมูหลุม ฐานเผาถ่าน ฐานไบโอดีเซล ฐานแปรรูปผลิตภัณฑ์ และฐานบำบัดน้ำเสีย พร้อมด้วยกิจกรรมสันทนาการ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนในความอุปถัมภ์มูลนิธิสายธาร เข้าร่วมจำนวน 74 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด