บลจ.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) แต่งตั้ง CEO พร้อมรุกธุรกิจกองทุนรวมเต็มสูบ

จันทร์ ๑๖ มิถุนายน ๒๐๑๔ ๑๓:๔๗
บลจ.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) โดย เมย์แบงก์ กรุ๊ป (มาเลเซีย) จัดทัพธุรกิจกองทุนรวม เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับองค์กร รองรับการขยายตัวด้านการลงทุน หลังแนวโน้มเศรษฐกิจส่งสัญญาณฟื้นตัว พร้อมแต่งตั้ง ดร.ตรีพล ภูมิวสนะ กุมบังเหียน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) สานต่องานวางระบบการบริหารจัดการธุรกิจกองทุนรวม พร้อมวางกลยุทธ์การลงทุนทั้งในและต่างประเทศเต็บสูบ ตั้งเป้ามูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ 20,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปี

ดร.ตรีพล ภูมิวสนะ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ รวมถึงมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในด้านงานบริหารกองทุน ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นนักเศรษฐศาสตร์และนักกลยุทธ์การลงทุนในตลาดทุนที่หาตัวจับได้ยาก โดยก่อนที่จะมาร่วมงานกับ บลจ.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ดร.ตรีพล ปฏิบัติงานที่กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ถึง 5 ปี ดูแลรับผิดชอบงานด้านการบริหารกองทุนและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ นอกจากประสบการณ์ด้านกองทุนแล้ว ดร.ตรีพล ยังเคยปฏิบัติงานเป็นนักวิเคราะห์และนักเศรษฐศาสตร์ที่สถาบัน Milken Institute แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เป็นเวลาถึง 7 ปี โดย ดร.ตรีพล จบการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Claremont Graduate University สหรัฐอเมริกา

การบริหารงานภายใต้การดำเนินงานของ ดร. ตรีพล ต่อจากนี้ไป จะเดินหน้าธุรกิจกองทุนรวมภายใต้กลยุทธ์ “ Adding Value to Your Investment ” ภายใต้แนวคิด B2P คือ Business โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างธุรกิจกองทุนรวมให้เติบโตและแข็งแกร่ง สร้างผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง พร้อมไต่อันดับอุตสาหกรรมอย่างมั่นคงในระยะเวลาอันใกล้ People บริษัทฯจะเลือกสรรแต่ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เน้นความกระชับและคล่องตัวขององค์กรเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน Process บริษัทฯจะยึดนโยบายความชัดเจนในการลงทุน ทำงานอย่างเป็นระบบ และสามารถตรวจสอบได้ โดยเชื่อว่าเมื่อบริหารงานภายใต้นโยบายแนวคิด B2P จะนำมาซึ่งความสำเร็จ ในการดำเนินงานอย่างแน่นอน

สำหรับนโยบายการออกกองทุนนั้น บริษัทฯ จะมีสไตล์การลงทุนเป็นของตัวเอง เนื่องจากเราเชื่อว่าลูกค้ามีความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่าจะสามารถบริหารจัดการเงินของลูกค้าให้เกิดผลงอกเงยได้ โดยเราจะเน้นเครื่องมือการลงทุนที่หลากหลาย ทั้งในและต่างประเทศ โดยเน้นเป้าหมายการลงทุนที่คำนึงถึงผลตอบแทน 3 รูปแบบ ได้แก่ กองทุนหุ้น (Equity) ทั้งในรูปแบบการบริหารเชิงรุก (Active) และเชิงรับ (Passive) กองทุนตราสารหนี้ (Fixed Income) ครอบคลุม Term Fund และ Asean Fixed Income และสุดท้าย กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF : Foreign Investment Fund) ซึ่งเป็นทางเลือกของการลงทุนในสไตล์ใหม่ๆ ที่แตกต่างจากกองทุนทั่วๆไปในประเทศไทย

บลจ.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จึงเป็นทางเลือกในการลงทุน ที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเสริมความแข็งแกร่ง ด้วยการมีบริษัทฯแม่ อย่าง เมย์แบงก์ กรุ๊ป ที่คอยสนับสนุนในทุกด้าน ผมเชื่อว่าภายในระยะเวลา 5 ปี มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของ บลจ.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จะสามารถเติบโตได้ถึง 20,000 ล้านบาท และก้าวขึ้นเป็น บลจ. ชั้นนำขนาดกลางในอุตสาหกรรมได้อย่างแน่นอน ” ดร.ตรีพล กล่าว

นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “การได้ ดร.ตรีพล ภูมิวสนะ เป็นก้าวสำคัญอีกก้าวของ กลุ่มเมย์แบงก์ ที่สะท้อนถึง ความมุ่งมั่นในการให้บริการทางการเงินและการลงทุนของกลุ่มเมย์แบงก์ เชื่อว่าจะทำให้กิจการ บลจ. เติบโตได้อย่างมั่นคงต่อไป”

ในขณะที่นางบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในไม่ช้า คุณตรีพล จะนำให้ บลจ.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) มีตราสารทางเลือกในการลงทุนดีๆให้กับลูกค้าอีกมากมาย โดยเฉพาะการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนต่างประเทศ เพื่อช่วยการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าอีกด้วย”

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด