ซีพีเอฟ ดันโครงการ “ซีพีอาสา ตอบแทนคุณแผ่นดิน จากฟาร์มพี่ สู่โรงเรียนน้อง” ต่อเนื่องปีที่ 3

พฤหัส ๑๒ มิถุนายน ๒๐๑๔ ๑๒:๐๗
นายนิจกานต์ แตงเหมาะ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา เปิดเผยว่า โรงเรียนบ้านปากพู่ ชาวชุมชนบ้านปากพู่ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และอำเภอกะปง ได้ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ จัดกิจกรรม “ซีพีอาสา ตอบแทนคุณแผ่นดิน จากฟาร์มพี่ สู่โรงเรียนน้อง ปี 3” โดยบริษัทได้จัดสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน พร้อมปรับปรุงบ่อเลี้ยงปลาดุกให้มีมาตรฐาน จัดทำแปลงปลูกผักปลอดสาร รวมทั้งสร้างสนามเด็กเล่นแห่งใหม่ที่ปลอดภัยพร้อมเครื่องเล่นที่ช่วยสร้างทักษะจากการเล่นสนุกให้กับเด็กๆ รวมถึงปรับปรุงสนามกีฬาเพื่อให้นักเรียนได้เล่นกีฬาที่ช่วยเสริมสร้างพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงเรียน พร้อมมอบโครงการ “ห้องสมุดของเล่นปฐมวัย” แก่เยาวชน

นายนิจกานต์ กล่าวอีกว่า กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่ซีพีเอฟเข้ามาสำรวจโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่บริการของบริษัท ซึ่งโรงเรียนบ้านปากพู่ อยู่ใกล้กับฟาร์มหมู-ฟาร์มไก่ ในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ หรือคอนแทรคฟาร์มของบริษัท จากการสำรวจแล้วพบว่าโรงเรียนบ้านปากพู่เป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีนักเรียนกว่า 200 คน ที่มีความโดดเด่นด้านวิชาการ ขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญกับกิจกรรมด้านการเกษตรตามปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อการเรียนรู้ของเยาวชน ผ่านกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงปลาดุก ปลูกผักสวนครัว-การอนุรักษ์ผักพื้นบ้าน การเพาะเห็ด ตลอดจนการปลูกปาล์มน้ำมัน อย่างไรก็ตามโรงเรียนยังขาดโรงเรือนเลี้ยงไก่ บ่อเลี้ยงปลาดุก รวมถึงแปลงปลูกผักที่เหมาะสม และไม่มีสนามเด็กเล่นให้กับเด็กๆ ซีพีเอฟจึงมีความประสงค์ที่จะปรับปรุงและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ของโรงเรียน

“ที่ผ่านมาโรงเรียนแทบไม่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรใดๆเลย เพราะเราอยู่ในพื้นที่ห่างไกล กิจกรรมต่างๆจึงเกิดขึ้นจากทุนของโรงเรียนและชุมชน อย่างเช่นบ้านพักครูที่ทิ้งร้างก็ปรับทำเป็นที่เลี้ยงไก่ไข่และโรงเพาะเห็ด เลี้ยงปลาในบ่อที่สร้างกันเอง ขอขอบคุณซีพีเอฟที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนและจัดทำโครงการดีๆเช่นนี้ ที่จะกลายเป็นแหล่งความรู้นอกห้องเรียนช่วยสร้างประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงซึ่งจะติดตัวพวกเขาตลอดไป ขอให้ซีพีเอฟผลักดันโครงการสู่โรงเรียนอื่นๆต่อไป” นายนิจกานต์ กล่าว

ด้าน นายทรงศักดิ์ ฟูตระกูล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่า ชาวซีพีเอฟจิตอาสาพร้อมทั้งเกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรรายย่อย หรือคอนแทรคฟาร์มกับซีพีเอฟ ร่วมกันจัดกิจกรรมมอบรอยยิ้มให้กับน้องๆนักเรียน อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยคัดเลือกโรงเรียนทั่วไทย ทั้งในภาคเหนือ ภาคกลาง-ตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ปีละ 4 แห่ง ด้วยการรับบริจาคเงินจากบุคลากรและเกษตรกรคอนแทรคฟาร์มในพื้นที่เพื่อเป็นงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม ขณะเดียวกัน ชาวซีพีเอฟจะลงแรงร่วมกับชาวชุมชนในการปรับปรุงอาคารเรียนและพื้นที่โดยรอบโรงเรียน เพื่อพัฒนาเยาวชนที่เป็นเหมือนต้นกล้าของอนาคต ให้ได้รับโอกาสทั้งในด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาสติปัญญา รวมถึงด้านสุขอนามัยและร่างกายที่แข็งแรงด้วยการเล่นกีฬา

ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมซีพีอาสาตอบแทนคุณแผ่นดินฯ ทุกครั้ง บริษัทยังสร้างห้องสมุดเสริมทักษะ ตามโครงการ “ซีพีเอฟ ปันน้ำใจให้น้อง…ห้องสมุดของเล่น ปี 4” ที่สำนักทรัพยากรบุคคลของซีพีเอฟจัดขึ้น เพื่อให้ห้องสมุดของเล่นเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้และสร้างสรรพัฒนาการของเด็กไทย โดยใช้ของเล่นเป็นสื่อ และยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักการแบ่งปันและการสร้างจิตสาธารณะระหว่างเด็กกับเด็กด้วยกัน พร้อมสร้างให้เยาวชนได้ทำดีเพื่อสังคมและชุมชน เพราะเด็กๆต้องทำความดีหรือทำงานสาธารณประโยชน์เพื่อแลกเปลี่ยนกับการยืมของเล่นไปเล่นต่อที่บ้านได้.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด