ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรเปิดการสัมมนา “การขับเคลื่อน National Single Window รองรับ AEC”

พฤหัส ๑๒ มิถุนายน ๒๐๑๔ ๑๑:๕๕
นายราฆพ ศรีศุภอรรถ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา “การขับเคลื่อน National Single Window รองรับ AEC” โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า การส่งออก และโลจิสติกส์ รวมทั้งสิ้นประมาณ 500 คน เข้าร่วม ณ ห้อง Ballroom ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด