ภาพข่าว: WHA พบนักลงทุนในงาน Opportunity Day

ศุกร์ ๐๖ มิถุนายน ๒๐๑๔ ๑๘:๒๗
นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลาง) นางจรีพร อนันตประยูร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ (ซ้าย) และ นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (ขวา) บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA ร่วมให้ข้อมูลนักลงทุนในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย WHA มั่นใจผลการดำเนินปีนี้สดใส ขยายพื้นที่คลังสินค้าตามเป้าไม่ต่ำกว่า 3 แสนตร.ม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด