ภาพข่าว: รับมอบศาลาพักผ่อน

พุธ ๐๔ มิถุนายน ๒๐๑๔ ๑๗:๒๒
นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี รับมอบศาลาพักผ่อน จำนวน 6 หลัง จาก ดร.เนติธร ประดิษฐ์สาร ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ผู้ที่มา ออกกำลังกาย ได้มีศาลาเป็นจุดพักผ่อนระหว่างทำกิจกรรม ณ อุทยานมกุฏรมยสราญ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด