‘เฉลิมพระเกียรติฯ หนองบัวลำภู’ สพม.19 ตั้งเป้าสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงานระดับประเทศ

พุธ ๐๔ มิถุนายน ๒๐๑๔ ๑๖:๐๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เป็นตัวแทนจังหวัดโครงการ “พลังคิด สะกิดโลก” ลดการใช้พลังงาน ชิงทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุด 2 ล้านบาท ในระดับภูมิภาค

ดร.วิมล ปานะถึก ผอ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ “พลังคิด สะกิดโลก” ซึ่งจัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อเชิญชวนให้สถานศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันลดการใช้พลังงาน ชิงทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุด 2 ล้านบาท เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่าโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดที่มีผลงานการลดใช้พลังงานได้สูงสุด และได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจำนวน 250,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลพลังคิด สะกิดโลก จากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับโรงเรียนอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกจำนวน 40 โรงเรียน แบ่งเป็นระดับประถมศึกษาจำนวน 20 โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษาจำนวน 20 โรงเรียน ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออร์คิด จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับภูมิภาคต่อไป

ดร.วิมล ปานะถึก กล่าวต่อว่า แม้ว่าการแข่งขันในระดับภูมิภาคจะรวมเอาโรงเรียนประถมและมัธยมเข้าด้วยกัน เพื่อคัดให้เหลือ 3 โรงเรียนในเดือนสิงหาคม 2557 ซึ่งเท่ากับว่าได้เพิ่มความพยายามให้กับเราเพื่อลดการใช้พลังงานเพิ่มอีกเท่าตัว “แผนรณรงค์ลดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนของโรงเรียน” ถูกกำหนดขึ้นโดยการระดมสมองจากครู นักเรียน และผู้ปกครองทุกคน มีการบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ปกครอง มีการกำหนดแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการประหยัดพลังงานในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งเนื้อหาจะเน้นการสร้างจิตสำนึกลดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน รวมถึงการหาพลังงานทดแทนอีกด้วย ส่วนสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนจะจัดทำการรณรงค์อย่างเข้มข้น น่าสนใจ ผ่านทั้งสื่อเก่าและสื่อสมัยใหม่ โดยเฉพาะเว็บไซต์ของโรงเรียน และโซเชียลมีเดีย เฟสบุ๊ก เป็นต้น

“เราเชื่อมั่นในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ที่จะร่วมกันลดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน และพร้อมจะขยายผลไปสู่หน่วยงานอื่นๆ ในจังหวัดด้วย เราทุกคนจึงหวังและมองข้ามไปถึงสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงานระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ในเดือนสิงหาคม 2557 นี้” ผอ.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ หนองบัวลำภู กล่าวด้วยความมุ่งมั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด