ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น เชิญสื่อมวลชน ร่วมงาน OPPORTUNITY DAY พร้อมรับฟังแนวโน้มการดำเนินงาน ปี 2557

จันทร์ ๐๒ มิถุนายน ๒๐๑๔ ๑๓:๐๖

ขอเรียนเชิญสื่อมวลชน สายตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ร่วมงาน OPPORTUNITY DAY

พร้อมรับฟังแนวโน้มการดำเนินงาน ปี 2557

นำโดย

นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการ

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางจรีพร อนันตประยูร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน

ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ห้อง 1101)

ในวันพุธ ที่ 4 มิถุนายน 2557

เวลา 09.00 – 10.00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด