ภาพข่าว: ทีเส็บร่วมกับ เชียงใหม่จัดงาน 1st Domestic MICE Mart กระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือ

พฤหัส ๒๒ พฤษภาคม ๒๐๑๔ ๑๒:๐๐
นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ นายวิเชียร พุฒิวิญญู (กลาง) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าจัดงาน1st Domestic MICE Mart (DMM2014) ณ ศูนย์ประชุมสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเปิดเวทีการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในพื้นที่ภาคเหนือโดยตรงพร้อมส่งเสริมตลาดไมซ์ในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น และเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนทั่วไป สร้างความพร้อมรองรับโอกาสและการแข่งขันเมื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ส่วนงานสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวอริสรา ธนูแผลง โทร 0-2694-6095 อีเมล [email protected]

นายพิษณุ พลายแก้ว โทร 0-2694-6000 อีเมล [email protected]

นางสาวกนกวรรณ กะดีแดง โทร 0-2694-6006 อีเมล [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด