บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว ให้ความรู้ ในโครงการหลักสูตร“Program-Lao Professional Investment Banking 1

พุธ ๒๑ พฤษภาคม ๒๐๑๔ ๑๑:๑๓
นายดาววอน พะจันทะวง ประธานสภาบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด และ ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาหอการค้า และ อุตสาหกรรมแห่งชาติ พร้อมทั้ง นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด ร่วมบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “การลงทุนของต่างประเทศใน สปป. ลาว” และ “บทบาทที่ปรึกษาทางการเงิน” ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการหลักสูตร “Program-Lao Professional Investment Banking 1 (Program-La.PIB 1 ) ณ ชั้น 8 อาคารตลาดหลักทรัพย์ลาว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด