ภาพข่าว: TAE แต่งตั้ง ฟินันเซียไซรัส เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น IPO

อังคาร ๒๐ พฤษภาคม ๒๐๑๔ ๑๔:๔๗
คุณสมชาย โล่วิสุทธิ์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และคุณอนันต์ เล้าหเรณู (กลาง) กรรมการบริหาร บริษัทลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย

คุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (ที่ 5จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและแกนนำผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ร่วมลงนามในพิธีแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญของ TAE ร่วมกับผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 7 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคทีซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด