ภาพข่าว: มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น มอบสื่อเพื่อการศึกษา "โครงการ English Mate เพื่อน้อง 2557" โรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา

พฤหัส ๑๕ พฤษภาคม ๒๐๑๔ ๑๑:๓๗
มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น มอบสื่อเพื่อการศึกษา " โครงการ English Mate เพื่อน้อง 2557 " ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมัธยมสื่อสารภาษาอังกฤษดีขึ้นผ่านการดูภาพยนตร์นอกห้องเรียน โดยคุณทนง โชติสรยุทธ์ ประธานกรรมการมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ให้เกียรติรับมอบโดย ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1 และท่านผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมตัวแทนคุณครู เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมบางปะกง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา

รายละเอียดและภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://se-ed.com/s/cgMM

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด