ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมสมาคมเทเบิลเทนนิสฯ พัฒนาเยาวชนไทยสู่ระดับโลก

พุธ ๑๔ พฤษภาคม ๒๐๑๔ ๑๖:๓๔
ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (mou) ระหว่าง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมมือพัฒนานักกีฬาเยาวชนเทเบิลเทนนิสไทยให้มีโอกาสก้าวสู่การแข่งขันในระดับโลก โดยมีนายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ และนายพีรเดช พฤฒิพฤกษ์ นายกสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ร่วมลงนาม ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด