ภาพข่าว: "คุณสมภพ ผู้อำนวยการใหญ่ (APMLAO) หารือการจัดงานสัมมนาทางการเงินร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

พุธ ๐๗ พฤษภาคม ๒๐๑๔ ๑๐:๔๕
รศ.สมจิตร สุขสวัสดิ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (NUOL) พร้อมคณะ ร่วมประชุมและปรึกษาหารือกับ รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะในการร่วมจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการเงินและบัญชี โดยมีนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด (APMLAO) ร่วมให้การต้อนรับ ณ นครเวียงจันทน์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด