ภาพข่าว: LPC เซ็นสัญญาจ้าง CNTIC มูลค่า 240 ล้านเหรีญสหรัฐ สร้างโรงงานผลิตปูนซีเมนต์

อังคาร ๐๖ พฤษภาคม ๒๐๑๔ ๑๐:๐๘
นายจิตตะกอน สุกสมบูน ประธานผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อุตสาหกรรมซีมัง ลาวพัดทะนา จำกัด หรือ LPC เซ็นสัญญาว่าจ้าง Mr.Wu Duoyu, Vice President of China National Technical Import and Export Corporation (CNTIC) ในการออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องจักรแบบครบวงจร เพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตปูนซีเมนต์กำลังการผลิต 5,000 ตันต่อวัน มูลค่า 240 ล้านเหรียญสหรัฐ รองรับความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ที่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ทั้งนี้คาดว่าโรงงานดังกล่าวจะแล้วเสร็จในปี 2559 และจะเป็นโรงงานที่มีกำลังการผลิตมากที่สุดในสปป.ลาว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด