ภาพข่าว: เปิดโครงการ

ศุกร์ ๐๒ พฤษภาคม ๒๐๑๔ ๑๘:๓๔
นายสมภพ ศักดิ์พันธพนม ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด หรือ APMLAOในฐานะผู้จัดโครงการฝึกอบรม"LAO Professional Investment Banking - Program (LA-PIB) ครั้งที่ 1โดยได้รับเป็นความร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์ลาว(LSX)มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้บริหารในองค์กรต่างๆร่วมเปิดงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด