ภาพข่าว: ปธพ.2 จัดหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจฯ ครั้งที่ 2

ศุกร์ ๒๕ เมษายน ๒๐๑๔ ๐๙:๐๗
นพ.ยุทธ โพธารามิก(ที่ 5 จากขวา)ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 2 และพล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ (ที่ 5 จากซ้าย)ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหับผู้บริหารทางการแพทย์ (ปธพ.)พร้อมด้วยคณะจัดงาน อาทิ วราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดีและ วารีรัตน์ ตั้งธนกูลร่วมจัดโครงการ “หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจฯ” ครั้งที่ 2 ซึ่งนักศึกษาหลักสูตรปธพ.2 แพทยสภา ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า และกระทรวงสาธารณสุข จัดขึ้นโดยมีแพทย์เฉพาะทางกว่า 300 คน มาให้บริการตรวจรักษาแก่ประชาชนกว่า 4,000 คนฟรี ที่โรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด