ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14

พฤหัส ๒๔ เมษายน ๒๐๑๔ ๑๔:๑๑
นายสาธิต รังคสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางไปตรวจราชการและประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายแผนงาน และโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2557 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14 เมื่อวันที่ 23เมษายน 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด