ภาพข่าว: ประชุมผู้ถือหุ้น

อังคาร ๒๒ เมษายน ๒๐๑๔ ๑๕:๐๙
นายสนิท วรปัญญา ประธานกรรมการ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ FORTH (กลางซ้าย) เป็นประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ร่วมด้วยนายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร (กลางขวา) โดยมีคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมเพื่อรับรองวาระต่างๆ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น ถนนพหลโยธิน เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด