ภาพข่าว: สวัสดีปีใหม่ลาว

พุธ ๑๖ เมษายน ๒๐๑๔ ๑๓:๔๘
นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด หรือ APMLAO พร้อมทีมงาน ได้เข้าพบ ท่านนางวัดทะนา ดาราลอย หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ (สคคซ) แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์และสวัสดีปีใหม่ลาว ณ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ (สคคซ) สปป.ลาว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด