ภาพข่าว: ปตท. เปิดโครงการวิจัยการใช้น้ำมันดีเซลบี 20 ในรถบรรทุกขนาดใหญ่

ศุกร์ ๑๑ เมษายน ๒๐๑๔ ๑๑:๔๒
ดร.คุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการศึกษาการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล ในอัตราส่วนร้อยละ 20 ในรถบรรทุกขนาดใหญ่ โดยวิธีการทดสอบภาคสนาม” ที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดย สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ร่วมกับ กรมธุรกิจพลังงาน จัดขึ้นเพื่อวิจัยการใช้น้ำมันดีเซลบี 20 ในรถบรรทุกขนาดใหญ่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในขณะที่ บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด และ บริษัท แอปป้า ฟอร์เวิดเดอร์ จำกัด สนับสนุนรถบรรทุกขนาดใหญ่ บริษัทละ 6 คัน เพื่อวิ่งทดสอบใช้งานจริง และ บริษัท Volvo Group (Thailand) สนับสนุนข้อมูลทางเทคนิคในการประเมินผลชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ภายหลังการใช้งานสำหรับรถบรรทุก Volvo ทั้งนี้ข้อมูลผลการวิจัยของโครงการฯ ปตท. จะนำมาพิจารณาใช้ในการวางแผนกำหนดแนวนโยบายการใช้เชื้อเพลิงทดแทนของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป ในโอกาสนี้ ดร.คุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย คุณสมนึก บำรุงสาลี อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน คุณวิจิตร แตงน้อย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ร่วมกันปล่อยขบวนรถบรรทุกขนาดใหญ่ ที่เข้าร่วมทดสอบจริงในภาคสนาม รวมระยะทาง 100,000 กิโลเมตร เพื่อเป็นการยืนยันผลการใช้งานจริง ณ คลังน้ำมัน ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด