ภาพข่าว: คนไทยไม่ทิ้งกัน

พุธ ๐๙ เมษายน ๒๐๑๔ ๑๑:๓๙
ดร.แสงจันทร์ รุ่งเรืองกลกิจ (ที่ 2 จากขวา) นายกสมาคมคนไทยในวอชิงตันสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา ถ่ายภาพร่วมกับ นายสรรเพชร นิลรัตน์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิ กองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) นางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาโครงการ นางภาวนา พูลสวัสดิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการบริหาร และ นายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ทุน ในโอกาสที่เดินทางมาประชุมกับคณะผู้บริหารมูลนิธิ EDF ในประเทศไทย เกี่ยวกับการระดมทุนในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อช่วยเหลือการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย ณ สำนักงานมูลนิธิฯ

ในปีการศึกษา 2557 (รอบเทอม1/2557) ที่กำลังเปิดรับการสนับสนุนจากสาธารณชนยังมีนักเรียนที่รอการสนับสนุนทุนการศึกษาจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม นี้ 3,907 ทุน

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นมูลนิธิของคนไทยที่ร่วมทำงานพัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 โดยปัจจุบันให้การดูแลเยาวชนที่ด้อยโอกาสครอบคลุมพื้นที่ 46 จังหวัด ทั่วประเทศ โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือร่วมสนับสนุนได้ที่มูลนิธิ EDF โทรศัพท์ 02-579-9209 ถึง 11 หรือ อีเมล์ [email protected] หรือ www.facebook.com/edfthai หรือเว็บไซต์ www.edfthai.org

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด