มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ เจพีมอร์แกน จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Breeding Youth Social Entrepreneurs & Bettering Rural Micro Entrepreneurs

ศุกร์ ๐๔ เมษายน ๒๐๑๔ ๑๕:๐๖
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ เจพีมอร์แกนขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการBreeding Youth Social Entrepreneurs & Bettering Rural Micro Entrepreneursการสร้างธุรกิจเพื่อสังคมในกลุ่มเยาวชนและการยกระดับธุรกิจขนาดย่อมในชนบทครั้งแรกในประเทศไทย กับ โมเดลใหม่หนุนความเข้มแข็งของธุรกิจในชนบท

ในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2557

เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 2 อาคารโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กำหนดการ

13.30 – 13.45 น. ลงทะเบียน

13.45 – 13.50 น. เริ่มงานแถลงข่าว

13.50 – 14.00 น. กล่าวต้อนรับ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ.

14.00 – 14.40 น. การเปิดตัวโครงการ

- รองศาสตราจารย์ วิทยา ด่านธำรงกูล

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กล่าวถึงความเป็นมาและแนวทางการดำเนินโครงการฯ

- ม.ล. ชโยทิต กฤดากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เจพีมอร์แกน ประเทศไทย กล่าวถึงการสนับสนุนโครงการ

- แนะนำกรรมการโครงการและหน่วยงานร่วมดำเนินโครงการ และองค์กรพันธมิตร

- ชม Presentation โครงการ

15.00 น. เสร็จพิธี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด