ภาพข่าว: มอบของที่ระลึก

ศุกร์ ๒๘ มีนาคม ๒๐๑๔ ๑๔:๑๕
นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด (APMLAO) พร้อมผู้บริหาร มอบของที่ระลึกแก่ ท่านเดดพูวัง มูลรัตน์ ประธานคณะหัวหน้าใหญ่ผู้บริหาร ตลาดหลักทรัพย์ลาว และท่านวัดทะนา ดาลาลอย หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมบู๊ท APMLAO ในงาน Investment Gateway ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ สปป. ลาว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด