ภาพข่าว: กรรมการและ ผจก.ทั่วไป บสย. บรรยายพิเศษ “โอกาส SMEs ในตลาด CLMV”

พุธ ๒๖ มีนาคม ๒๐๑๔ ๑๘:๓๒
นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) บรรยายพิเศษ “โอกาส SMEsในตลาด CLMV” ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เตรียมความพร้อมทางการเงินและการเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อขยายธุรกิจสู่กลุ่มประเทศ CLMVพร้อมสร้างการรับรู้ บสย. สถาบันการเงินเฉพาะกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังทำหน้าที่ค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการสร้างความมั่นใจในการเข้าถึงแหล่งทุน ณ ห้องสัมมนา นสพ.สยามธุรกิจเมื่อ 24 มีนาคม 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด