โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ได้จัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดนนทบุรี

จันทร์ ๒๔ มีนาคม ๒๐๑๔ ๑๐:๑๐
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ได้จัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ จังหวัดนนทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและความก้าวหน้าของโครงการฯ โดยจัดแสดงแบบจำลองแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง เล่นเกมส์มอบของที่ระลึกและรับฟังความคิดเห็นจากคุณครูและนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด