ภาพข่าว: มูลนิธิ EDF แบ่งปันความรู้และประสบการณ์

พุธ ๑๙ มีนาคม ๒๐๑๔ ๑๕:๑๓
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) นำโดย นายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ทุนฯ และนายสำเริง รัตนคช (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ถ่ายภาพร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ พงษ์เทพ สันติกุล (กลาง) อาจารย์ประจำคณะ สังคมสงเคราะห์ศาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักศึกษา ในโอกาสเป็นวิทยากรในรายวิชาหลักและวิธีการทางสังคมสงเคราะห์ 3 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ศูนย์รังสิต

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นมูลนิธิของคนไทยที่ร่วมทำงานพัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 โดยปัจจุบันให้การดูแลเยาวชนที่ด้อยโอกาสครอบคลุมพื้นที่ 46 จังหวัด ทั่วประเทศ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือร่วมสนับสนุนได้ที่มูลนิธิ EDF โทรศัพท์ 02-579-9209 ถึง 11 หรือ อีเมล์ [email protected] หรือ www.facebook.com/edfthai หรือเว็บไซต์ www.edfthai.org

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด