โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มศิลปินล้านนา จัดประมูลงานศิลป์ประจำปี 2557 สมทบทุนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

พฤหัส ๑๓ มีนาคม ๒๐๑๔ ๑๖:๒๔
โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มศิลปินล้านนา จัดงานประมูลผลงานของศิลปินจากทั่วประเทศ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 เพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบทุนการดำเนินงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2557 ณ ห้องศิริธาราและห้องศิริวารี ภายในรีสอร์ท

โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มศิลปินล้านนา นำโดยอาจารย์ พรชัย ใจมา ศิลปินรางวัลศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี 2548 จัดงานประมูลผลงานชิ้นเอกจากศิลปินชื่อดังผู้มีผลงานศิลปกรรมอันโดดเด่นหลากหลายสาขา เพื่อนำเงินรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบทุนการดำเนินงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จังหวัดลำพูน ซึ่งก่อตั้งโดยมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กหญิงกำพร้าที่บิดามารดาเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ เด็กที่ถูกทอดทิ้งและเด็กที่ถูกล่วงละเมิด โรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียน “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา” ให้ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 48 พรรษา เป็นโรงเรียนประจำแบบให้เปล่าโดยเด็กนักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

การจัดประมูลงานครั้งนี้ นอกจากศิลปินล้านนากว่าร้อยท่านแล้ว ยังมีศิลปินจากภูมิภาคอื่นและศิลปินชื่อดังระดับชาติ ร่วมใจกันนำผลงานมาร่วมประมูล อาทิเช่น อ.พิชัย นิรันต์ ศิลปินแห่งชาติปี 2546 ดร.ประสงค์ ลือเมือง อ.พรชัย ใจมา ศิลปินรางวัลศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี 2548 ทรงเดช ทิพย์ทอง มิสสมัย ประทุมมัง เสงี่ยม ยารังษี อานันท์ ราชวังอินทร์ ลิปิกร มาแก้ว ศรีใจ กันทะวัง และชัยวัฒน์ คำฝั้น

คุณศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ เจ้าของและกรรมการผู้จัดการ โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ กล่าวว่า “งานประมูลครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งศิริปันนาและกลุ่มศิลปินล้านนารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการจัดงาน และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษา แด่เยาวชนที่ยากไร้ โดยมุ่งมั่นที่จะจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ถือเป็นหนึ่งในเจตนารมณ์ของศิริปันนาที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม” นอกจากนั้นแล้วคุณศุภมิตรยังได้มอบภาพเขียนที่เก็บสะสมเป็นการส่วนตัวเพื่อการประมูล และอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเช่นเดียวกับงานทุกครั้งที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด