ภาพข่าว: Adecco Thailand มอบเงินในโครงการ Win4Youth

จันทร์ ๑๐ มีนาคม ๒๐๑๔ ๑๐:๓๖
กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย นำโดยคุณธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค –ไทยและเวียดนาม (ขวาสุด) มอบเงินจำนวน 90,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (เก้าหมื่นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาถ้วน) ให้กับมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และกิจการเพือสังคม a-chieve โดยมีนายสุนิตย์ เชรษฐา (คนที่ 2 จากซ้าย) และนายภูมิสิทธิ์ ศิระศุภฤกษ์ชัย (คนที่ 1 จากซ้าย) ให้เกียรติเป็นตัวแทนผู้รับมอบภายใต้ "โครงการ Win4Youth Fund for a-chieve" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยาวชนไทยให้ค้นพบอาชีพที่ตนเองรัก เสริมสร้างแรงบันดาลใจ ปลดปล่อยศักยภาพของตนเองออกมา และพัฒนาทักษะในการใช้ชีวิตและการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับหนึ่งในภารกิจหลักของกลุ่มบริษัทอเด็คโก้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด