ภาพข่าว: ช.การช่าง มอบอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง จ.สกลนคร

พุธ ๐๕ มีนาคม ๒๐๑๔ ๑๐:๒๒
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) โดย นายอัศวิน คงสิริ ประธานกรรมการบริษัท พร้อมคณะกรรมการบริษัท ,คณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมมอบอาคารเรียน 2 ชั้นหลังใหม่ และครุภัณฑ์ ให้แก่โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร โดยได้รับเกียรติจากนายไกรราศ แก้วดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้แทนรับมอบ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR : Corporate Social Responsibility) ด้วยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยให้มีคุณภาพและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด