ภาพข่าว: เมืองไทยประกันภัย แถลงผลประกอบการปี 2556 และทิศทางการดำเนินงาน 2557

พฤหัส ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๔ ๑๓:๑๙
นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวผลประกอบการปี 2556 และพร้อมประกาศเป้าหมายปี 2557 "ฉลองก้าวสู่ 10,000 ล้าน อย่างมั่นคง" โดยมีผู้บริหารระดับสูง นางปุณฑริกา ใบเงิน นางสาวชูพรรณ โกวานิชย์ นายวาสิต ล่ำซำ นายชัยฤทธิ์ ทรงพลังธรรม นางชะตาบุญ คูเปี่ยมสิน และ นางสาววิมล ลิ้มสุวรรณศิลป์ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซนทรัลพลาซ่าลาดพร้าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด